Seo slovník

Konverze

Cesta k článku: Seo-slovnik.cz » k » Konverze
Napsal: Seo-slovnik.cz | Pondělí 24.10.2011 | Komentáře vypnuty

Slovo konverze pochází z latinského con-versio a dalo by se přeložit jako změna, proměna či obrácení. V internetovém marketingu pak slovem konverze míníme změnu návštěvníka webové stránky v zákazníka.

 

Dá se říci, že každá webová stránka, která se na internetu nachází, má nějaký cíl. Tím cílem může být prosté zobrazení stránky uživatelem, nabídnutí souborů ke stažení, odkázání uživatele na jinou stránku, přesvědčení uživatele ke koupi nabízeného produktu, zobrazení reklamy, přehrání videa, registrace nového uživatele a mnoho jiných akcí, které nám webové stránky nabízejí.

 

Nejčastěji, je ale konverze spojována právě s proměnou návštěvníka na zákazníka u nějakého prodejce zboží nebo služeb. Stránka, potažmo celý web, pak mají za úkol přesvědčit návštěvníka, že to co hledal, se nachází v naší nabídce a motivovat jej, aby provedl objednávku tzn. změnil se v zákazníka.

 

Konverze jsou pak často využívány při vyhodnocování úspěšnosti webové stránky nebo webu jako celku. Abychom mohli konverze vyhodnocovat, je nutné vědět, jakou mají pro nás hodnotu. Tou může být jejich počet, který nám také poslouží při stanovení konverzního poměru, nebo finanční příjem, který nám každá konverze generuje. Finanční příjem může být buď konstantní (např. za každý stažený soubor z mého webu utržím 100 Kč) nebo proměnlivý (např. hodnota objednávky v internetovém obchodě).

 

Jak určit hodnotu konverze?

Hodnotu konverze lze stanovit i u konverzí, u nichž se zdá, že negenerují finanční příjem. Takovou konverzí může být např. registrace k odběru emailového zpravodaje. Pokud máme k dispozici naměřená data z již odeslaných newsletterů, můžeme jednoduše určit, kolik nám rozeslaný newsletter vydělal. Například pokud rozešleme emaily 100 odběratelům a v průměru vyděláme 10.000 Kč, můžeme říci, že každý odběratel vydělal 100 Kč (10.000 tržba / 100 odběratelů). Pokud se registruje nový odběratel (provede konverzi), pak má pro nás takováto konverze hodnotu 100 Kč. Stejný postup, lze uplatnit i u konverzí s proměnlivou hodnotou, kdy stačí vypočítat průměrnou hodnotu každé konverze (tržba z konverzí / počet konverzí).

 

Měření konverzí

Měřit konverze nám umožňuje mnoho nástrojů používaných pro webovou analytiku. Většina profesionálních nástrojů je placených a pro běžné uživatele nejsou snadno dostupné. Nejznámějším a nejpoužívanějším nástrojem je Google Analytics, který je zdarma. Je zde možné nastavit zvláštní sledování, které bude zaznamenávat každé zobrazení zadané URL adresy cílové stránky tj. takové stránky, která se návštěvníkům zobrazí po dokončení námi požadované akce. Pomocí funkce sledování událostí, lze měřit také jiné typy konverzí jako jsou přehrání videa, stažení souboru, akce prvků na stránce ve formátu AJAX, Flash apod.


Rubriky
Rubrika Článek

Veškerý obsah je majetkem autorů, jeho další šíření bez souhlasu je zakázáno, 2008 - 2019 © www.seo-slovnik.cz - Váš internetový rádce