PPC

Regionální cílení v PPC kampaních

Cesta k článku: Seo-slovnik.cz » PPC » Regionální cílení v PPC kampaních
Napsal: Radek Swaczyna | Čtvrtek 10.01.2013 | Komenáře

Regionální cílení v PPC kampaních

Viděl jsem řadu PPC účtů, ovšem doposud jsem neviděl účet, kde se v kampaních více pracovalo s regionálním cílením. Není to trochu škoda? Zkusím popsat několik možností, jak na to.

Podívejte se na demografická data

Není na škodu se blíže podívat na statistiky jednotlivých regiónů a vyhodnotit, jak se vašim kampaním v konkrétních lokalitách daří.

Jak?

V systému Google AdWords máme pro tyto účely přímo vytvořenou záložku dimenze, potažmo zeměpisné dimenze.

Sklik tyto statistiky nemá jednoduše přístupné, ale při správném označkování odkazů v inzerátech a nasazení analytického nástroje např. Google Analytics se ke statistikám rovněž dostaneme.

Co teď?

V případě, že vidíme výraznější rozdíly. Především v hodnotách:

  • CPC,
  • nákladech,
  • konverzím poměru,
  • ceně konverze,
  • hodnotě konverze.

Je nanejvýš vhodné se na regionální cílení zaměřit.

Optimalizace PPC kampaní z pohledu regionálního cílení

Regionální segmentace kampaní

Kampaň cílenou na celou zemi rozdělit na kampaně zaměřené na jednotlivé regiony. Jinak řečeno oddělit ty nejefektivnější nebo nejvyužívanější regiony od ostatních.

Reklamy v jednotlivých sestavách optimalizovat pro daný region.

Při optimalizaci se poté zaměřit i na samotná klíčová slova.

2 různé typy regionálních kampaní

Pokud je Vaše podnikání silně regionálně orientované, typicky služby nebo vyhledávaní kamenné pobočky, doporučuji vytvořit 2 rozdílné typy regionálně orientovaných kampaní:

1.       Kampaň cílená na celou zemi.

Klíčové slova v reklamních sestavách obsahují slovo s konkrétním místem např. počítače praha, počítače ostrava, počítače opava atd.

Reklamní texty v inzerátech jsou optimalizované pro daný región.

2.       Kampaň cílená na konkrétní region nebo město.

Klíčové slova v reklamních sestavách mají obecný charakter tj. bez cílení na určitou oblast např. počítače, notebooky, monitory atd.

Reklamní texty stejně jako v předchozím případě jsou optimalizované pro daný región.

Je geografická optimalizace kampaní pro můj účet vhodná?

Je potřeba si uvědomit, že příliš velká optimalizace PPC kampaní může vést k jejich zbytečnému omezení. Můžeme se připravit pak o potencionální návštěvníky potažmo zákazníky. Cílem má být především zkvalitnění návštěvnosti nebo její zvýšení z klíčových slov doplněných o lokalitu.

Ruku v ruce jde i rozloha ČR, která není příliš velká. Zcela jiným případem jsou kampaně cílené např. na Polsko nebo Německo. Tyto státy se svojí rozlohou i počtem obyvatel přímo vybízejí k větší optimalizaci.

V případě, že máme dostatečný vzorek dat pro vyhodnocení a ve statistikách najdeme podstatné rozdíly viz výše, je vhodné se na kampaně tak nebo tak blíže podívat.

Obzvlášť při omezeném rozpočtu (např. v sezonních špičkách) se můžeme soustředit pouze na regióny, které nám přinášejí nejlepší návratnost. Rovněž při velkém rozpočtu respektive návštěvnosti je vhodné jednotlivé kampaně regionálně optimalizovat pro její větší zkvalitnění.


Štítky k článku: E-shop, Internetový marketing, PPC, SEM
Rubriky
Rubrika Článek

Veškerý obsah je majetkem autorů, jeho další šíření bez souhlasu je zakázáno, 2008 - 2019 © www.seo-slovnik.cz - Váš internetový rádce